Projekty technologiczne dla służby zdrowia

Specjalizujemy się wykonywaniu wszelkich projektów technologicznych dotyczących obiektów służby zdrowia (NZOZ, ZOZ, Indywidualna (Specjalistyczna) Praktyka Lekarska, Grupowa (Specjalistyczna) Praktyka Lekarska) takich jak:

 • apteki,
 • przychodnie,
 • szpitale,
 • gabinety stomatologiczne,
 • laboratoria medyczne,
 • hurtownie farmaceutyczne,
 • domy opieki społecznej,
 • hospicja.

ZAKRES PROJEKTU TECHNOLOGICZNEGO OBEJMUJE :

 • wizję lokalną obiektu, działki itp.,
 • opracowanie układu funkcjonalnego pomieszczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarnohigienicznymi, BHP i ergonomii,
 • opis procesów technologicznych,
 • dobór wyposażenia technologicznego,
 • wytyczne dla branż projektowych:
  • architektoniczno-budowlane,
  • wodno-kanalizacyjne,
  • wentylacji mechanicznej i klimatyzacji,
  • centralnego ogrzewania,
  • instalacji elektrycznej.

PROJEKTY WYKONYWANE SĄ WRAZ Z NIEZBĘDNYMI OPINIAMI I UZGODNIENIAMI TJ.

 • SANEPID (uzgodnienie pod względem przepisów sanitarnohigienicznych),
 • BHP i ergonomii,
 • P.POŻ.,
 • WIS (Weterynaryjna Inspekcja Sanitarna),
 • oraz inne.