O nas

Firma AB-PROJEKT to biuro projektowe działające od 1990r. Zakresem swojej działalności obejmuje obszar całego kraju.

Zajmujemy się opiniowaniem i uzgadnianiem projektów:

 • technologicznych,
 • budowlanych wszystkich branż,

pod względem wymagań sanitarnohigienicznych, BHP i ergonomii,

opracowaniem projektów instalacji sanitarnych:

 • instalacji wodociągowych,
 • instalacji kanalizacyjnych,
 • sieci zewnętrznych,
 • instalacji grzewczych,
 • instalacji wentylacji i klimatyzacji,
 • instalacji gazowych,

na każdym etapie procesu budowlanego,

opracowaniem projektów technologii:

 • medycznej,
 • gastronomicznej,

Udzielamy konsultacji i doradzamy w w/w zakresie dotyczącym projektów na etapie:

 • projektu koncepcyjnego,
 • projektu technologicznego,
 • projektu budowlanego,
 • projektu wykonawczego.

Konsultacje i opiniowanie dotyczą następujących branż :

 • projektu technologicznego,
 • projektu architektury wraz z projektem zagospodarowania terenu,
 • projektu instalacji wod.-kan, co i cwu,
 • projektu instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji,
 • projektu instalacji elektrycznej.

Pomagamy uzyskać wymagane przepisami odstępstwa od braku oświetlenia światłem dziennym, nienormatywnej wysokości pomieszczeń, zagłębienia pomieszczeń pracy itp. Udzielamy pomocy przy odbiorze obiektu przez SANEPID, PIP, Ppoż.

Firmę stanowi grupa inżynierów mających wieloletnie doświadczenie w branży projektowej.

Mgr inż. Michał Sęczkowski - uprawnienia budowlane nr 167/DOŚ/15 do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń; wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych bez ograniczeń, mgr inż. wydziału Inżynierii Środowiska (Politechnika Wrocławska).

Właścicielem firmy jest:
Mgr inż. Anna Sęczkowska posiadająca:

 • uprawnienia budowlane nr 98/97/UW do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń; wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych bez ograniczeń;
 • jest członkiem Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa DOŚ/IS/0048/11;
 • posiada uprawnienia rzeczoznawcy do spraw sanitarnohigienicznych Nr 2-BOS/2009 w zakresie budownictwa ogólnego z obiektami ochrony zdrowia;
 • posiada uprawnienia rzeczoznawcy do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy Nr343/99/10 w zakresie budownictwa powszechnego i komunalnego oraz zakładach opieki zdrowotnej.

Na stałe firma AB-PROJEKT współpracuje z najlepszymi projektantami następujących branż:

 • architektonicznej,
 • konstrukcyjnej,
 • instalacji sanitarnych,
 • instalacji elektrycznych,
 • drogowej.